torsdag, september 29, 2011

Muslimska Brödraskapet bluffar militären

Egypten styrs formellt sedan statskuppen mot Mubarak av en militärjunta som kallas SCAF (de väpnade styrkornas översta råd).
Redan i mars avslöjades att juntan gjort  en uppgörelse med vad de trodde vara den starkaste politiska kraften, Muslimska  Brödraskapet.

Läs mer på JIhad i Malmö

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: