torsdag, september 22, 2011

Per Gudmundson: Jihad bland kriminella i Halmstad


"Islam och tawhid är en ny svensk websajt som drivs från Halmstad av en känd kriminell, och som uttrycker lojalitet med al-Qaidas centrala ideologer. Sajten innehåller predikningar av Anwar al-Awlaki och Abdullah Azzam samt har på central plats flera reklambanners för Abu Muhammad al-Maqdisis sajt Minbar al-Tawhid al Jihad. Vidare återger sajten svenska nyheter om Säkerhetspolisens utveckling och kontraterrorismarbete samt rapporterar från de olika fronterna i det heliga kriget.

Sammantaget och enkelt uttryckt kan man beskriva sajten som våldsbejakande islamisk extremism."

Läs mer på Per Gudmundsons utmärkta blogg!
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: