onsdag, september 21, 2011

Kent Ekeroth, (SD) och Sven-Olof Sällström (SD): Öppna Stasiarkiven för allmänheten

"Forskaren och professorn Birgitta Almgrens fick för något år sedan exklusiv rätt att ta del av SÄPOs Stasiarkiv, som härrör från det så kallade Rosenholz-kartoteket. Det hamnade vid murens fall i CIA:s händer som i sin tur delgav svenska Säpo information däri som fanns om våra medborgare, vilket inkluderar namn på de svenskar som aktivt samarbetade med DDR-diktaturens maktapparat. Resultatet redovisar hon i boken "Inte bara spioner". Det skriver Kent Ekeroth, justitieutskottet (SD) och Sven-Olof Sällström, arbetsmarknadsutskottet (SD).!
"Vi kräver nu i en till Sveriges riksdag idag inlämnad motion att de svenska Stasiarkiven öppnas upp för fler än forskaren Birgitta Almgren. Arkiven bör vara öppna för media, forskare och var och en som finner intresse att ta del av dess innehåll."

Läs hela artikeln på Newsmill

Kent Ekeroths blogg
  
Namninsamling: Offentliggör namnen på Stasis svenska agenter

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: