söndag, september 18, 2011

Glöm svenska pensionärer: Förslag om ny peng för ensamkommande


"Ännu råder akut brist på kommunplatser för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Nu vill Migrationsverket använda pengar i det kommunala utjämningssystemet som lockbete.

– En tanke är att det ska bli synligt att det är lönsamt att man tar ett ansvar, säger Caroline Henjered, verksamhetschef på verket.

I år har 1 611 barn och ungdomar under 18 år sökt asyl Sverige utan anhöriga eller andra närstående, och för helåret är prognosen 2 400. I flera år har kommunplacering av de ensamkommande varit en huvudvärk. Nu saknas cirka 500 platser i kommuner där barnen ska bo och deras ansökan prövas."

Aftonbladet

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: