lördag, september 17, 2011

Två islamister häktade för terrorbrott i Finland

Centralkriminalpolisen har inlett en förundersökning i ett fall där man misstänker finanisiering av och värvning till terrorism i Finland.

"Kommentar: även om det är de första åtalen för terrorbrott i Finland, så har landet varit inblandat i islamistiska terroraktiviteter förrut. Flera imamer som tjänstgjort i landet har dömts för
terrorverksamhet i Storbritannien...

Läs

Fler islamistiska terrorister i Finland

Finsk medborgare med terroristkoppling utvisad från Sverige"

Läs mer på Jihad i Malmö
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: