lördag, juni 14, 2008

UPPREPAS: Allt du gör på nätet kommer att övervakas - Alla dina telefonsamtal kommer att avlyssnas

Allt du gör på nätet kommer att övervakas - Alla dina telefonsamtal kommer att avlyssnas

Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.
Ingen domstol är inblandad.


Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta.

Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen. Lagen öppnar för nya, godtyckliga användningsområden. Materialet kan dessutom lätt missbrukas eller hamna i fel händer.

Källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med media kan vara avlyssnad.

Avlyssningen ska skydda mot odefinierade ”yttre hot”. I själva verket utgör den nya lagen i sig ett allvarligt hot mot det öppna och fria samhället.

Läs mer och lär om detta på: http://www.stoppafralagen.nu/

Tack för tipset, Sarah!

Att avlyssna ALLA svenskar för att fånga upp de som är kriminella - är som att gynundersöka ALLA svenska tonårstjejer - för att hitta de som är könsstympade!

Det är alltså bättre att koncentrera jobbet, på de grupper där risker för terrorism och/eller könsstympning m.m. föreligger.

Låt resten av folket slippa behandlas som misstänkta!

Inga kommentarer: