söndag, juni 22, 2008

Det Nya Sverige: HIV

På DN-debatt har de idag har de en debattartikel om HIV-spridningen i Sverige.

Det de glömmer att berätta är att 50 procent av de nyupptäckta fallen 2007 utgjordes av invandrare som smittats innan de flyttat hit till Sverige.

"Under 2007 anmäldes 541 personer med hiv vilket är det högsta antalet rapporterade fall ett enskilt år sedan 1986 då hiv nyligen blivit möjligt att diagnostisera .

Av de anmälda har ca 50 % smittats i länder med hög förekomst av hiv, före ankomst till Sverige (se fig. 3).

Under 2007 ökade antalet personer som flyttar till Sverige med en hiv-infektion vilket är en spegling av migrationsströmmar till Sverige .

Däremot ses ingen ökning bland bosatta i Sverige som smittats utomlands.

I 41 fall har personer bosatta i Sverige blivit smittade vid utlandsvistelser. Här utgör svenska män smittade i Asien den största gruppen, men fall där immigranter smittats vid återbesök i sina hemländer, framför allt i högprevalenta länder i Afrika, förekommer också."

Smittskyddsinstutet

Trots det genomgår bara hälften av de nytillkomna asylsökande den erbjudna hälsokontrollen som innehåller hiv-test.

"Antal genomförda kontroller minskade under 2005 från 60 % till under 40 % i landet i genomsnitt"

Tema Asyl

Har inga siffror från 2006 och 2007. Chefen för socialstyrelsens smittskyddsenhet har kritiserat att så få genomgår aids-test.

SR

Tack för tips och research, Henrik!

Politiken

Inga kommentarer: