tisdag, juni 24, 2008

Sd klarar riksdagsspärr även i Sentios junimätning

Sdkuriren:

"
Även i väljarbarometern från Sention Research klarar Sverigedemokraterna spärren till riksdagen. Sverigedemokraterna får 4,0 procent, vilket bekräftar partiets uppgång i opinionen. Samtidigt som Sverigedemokraterna befäster sin position, backar Kristdemokraterna till låga 3,0 procent, vilket är 3,6 procentenheter lägre än i valet 2006. Även Folkpartiet backar kraftigt och erhåller endast 4,5 procent, 3,0 procentenheter lägre än i valet 2006."

Samlad statistik för sd på denna sida:
Väljarsympatier för Sverigedemokraterna

Nu är det dags att DU blir medlem!


Genom att bli medlem i Sverigedemokraterna bidrar du med ekonomiskt stöd samtidigt som du får ta del av partiets informationsmaterial. I medlemsavgiften ingår nämligen både medlemsbulletinen SD-Bulletinen och partitidningen SD-Kuriren. Dessutom får du inbjudningar till olika partiaktiviteter. Läs mer och anmäl er här.

Hälsa från Fröken Sverige. ;-)

Inga kommentarer: