onsdag, juni 11, 2008

BO PELLNÄS : Säkerhetspolitiken alliansens död

"Regeringen Reinfeldts agerande i säkerhetspolitiken är obegripligt.

Moderaterna negligerar totalt sina kärnväljare och tycks vara övertygade om att de alltid kommer att rösta borgerligt. Men vem behöver ha minsta betänklighet att överge en regering som för en rent socialdemokratisk politik? frågar överste Bo Pellnäs."

"Det finns nog ingen regering i modern tid som hanterat rikets säkerhet så ointresserat och fumlande som regeringen Reinfeldt."

"För den som försöker påverka utvecklingen genom att debattera försvarets behov och våra säkerhetspolitiska förutsättningar är läget dystert, rent av hopplöst.

Ingen i regeringskretsen svarar, ingen motiverar den politik man för.

Man väljer att tiga ihjäl all den kritik man möter. Argument, sakskäl och upprepade krav på förändringar från både inhems­ka och utländska säkerhets­experter blir till rop i vinden och nyttar till intet."


Läs ALLT på SvD

Inga kommentarer: