lördag, juni 21, 2008

Malmö tvåa i bidragstoppen

"Trots att antalet socialbidragstagare minskar i Sverige som helhet, ligger Malmö fortfarande högt när det gäller försörjningsstöd. Endast i Södertälje finns det större andel bidragstagare. "

Sydsvenskan

"De största förändringarna mellan åren kan ses bland flyktingar. Antalet hushåll och utbetalade belopp har ökat markant med 27 respektive 24 procent mellan 2006 och 2007.

De som får stöd är i stor utsträckning yngre människor. 39 procent är i åldersgruppen 18-29 år. I Malmö bor 18 procent av alla barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, vilket är den högsta andelen i landet.

Under 2000-talet har Malmö även legat i topp när det gäller hur många procent av hela befolkningen som fått stöd. Under 2007 var det dock Södertälje som hade störst procentandel biståndsmottagare av befolkningen, 10,2 procent.

Sammanlagt betalades 8,9 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd under 2007. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2006.

Norrbottens-Kuriren

Tack för tipset, Edward!

Inga kommentarer: