torsdag, juni 12, 2008

Riskrevisorer: ”Regeringen kan inte hantera samhällskriser”"Skarp kritik från riksrevisorerna: allvarliga brister i regeringens beredskap inför hot mot livsviktiga samhällsfunktioner.Regeringens förmåga att hantera hot mot Sverige räcker inte till, enligt en granskning från Riksrevisionen som presenteras i dag. Staten är svagt rustad för större kriser som kärnkraftsolyckor, utbrott av pandemier, elavbrott och rämnande kraftverksdammar.

Bristerna i landets krisberedskap beror på att regeringens styrning är för svag. I extrema krissituationer krävs att statsmakten ingriper mycket snabbt. Men regeringen har inte förberett någon nationell krisledning för extrema situationer. Sverige måste skaffa en bättre beredskap för att hantera samhällskriser, skriver riksrevisorerna Lennart Grufberg, Karin Lindell och Eva Lindström. "

Läs mer på DN

Inga kommentarer: