torsdag, juni 19, 2008

Sverige har fått sitt eget STASI - FRA-lag röstades igenom

Sverige är det första landet som har så LITE hot, så att Försvaret måste rustas ner helt och göras odugligt.

Men så MYCKET hot, att man måste avlyssna och kontrollera allt vad de 9 miljoner invånarna säger och gör.

Trots att alla kunniga instanser och företag var emot FRA-lagen, så körde regeringen över sitt lands majoritet.

Demokratin är död. Vi har en regim, inte en regering numera.

De springer inte väljarnas ärenden - men gärna arabländernas, som vi såg i samband med
Vilks muhammedteckning och genom att Arabförbundet firas i riksdagen.

"Under onsdagskvällen röstades den debatterade lagen om utökade möjligheter till signalspaning slutligen igenom. Voteringen slutade med 143 röster för och 138 mot."

"F
örsvarsutskottets behandlade förslag om ge FRA utökade möjligheter till avlyssning har under kvällen röstats igenom. Efter omröstningen stod det klart att 143 riksdagsmän röstat för, och 138 mot.

Samtliga närvarande från oppositionspartierna ställde sig som väntat mot förslaget. Av de borgerliga röstade folkpartiets Camilla Lindberg mot, och hennes partikollega Birgitta Ohlsson lade ned sin röst. Centerpartiets Fredrick Federley och Annie Johansson röstade för förslaget. Flera andra borgerliga kritiker valde att kvitta ut sig,"

IDG

Rick Falckvinge: Skicka blommor till Camilla Lindberg (fp)!
Oscar Swartz :: Texplorer kommenterar: FRA: Camilla Lindberg -hjältinnan
Politiskt Inkorrekt kommenterar: BOMBA RIKSDAGEN - med blommor!

I en tid då brandmännen behöver poliseskort för att inte stenas ihjäl av folk i Sverige.

I en tid då gamla inte kan få pengarna att räcka till, eller kan få en värdig vård.

I en tid då andra länder rustar upp sina försvar...

Då väljer regeringen att fokusera och LÄGGA EXTREMA summor på att avlyssna vanligt folk.

Och jag tror inte någon behöver säga till just mig, att det verkligen finns hot från terrorister...men de kommer vi inte kunna bemöta på detta sätt. Inga islamister kommer skriva eller säga saker som:

" Bästa islamska terrorbroder, Usama, ta med dig Semtex och C4 till plattan, så spränger vi tunnelbanan och dödar lite otrogna"

Inga kommentarer: