torsdag, juni 12, 2008

Falkblick: Frankrike: par avvisade manlig läkare; barnet blev handikappat

"Lille Mohammed Ijiou blev handikappad efter en komplicerad födsel. Orsak: föräldrarna vägrade att ta hjälp från en manlig läkare, som stoppades fysiskt av fadern. Föräldrarna har nu dömts till böter på 1 000 euro (ca 9 000 kr).

Naturligtvis alldeles för låga böter för att ha vållat sin son grava handikapp, men domen, och det avståndstagande från föreställningar som inte hör hemma i Europa, är ändå välkommen. Artikel från Jyllandsposten, översatt från danskan."

Läs detta och mer på Falkblick

Inga kommentarer: