lördag, november 28, 2009

Äntligen glada nyheter: 57 % i Schweiz säger nej till fler minareter

"Med över 57 procent av rösterna i söndagens folkomröstning sade invånarna i Schweiz nej till fler byggen av minareter – muslimska bönetorn – i landet.

Det preliminära beskedet lämnades av den schweiziska nyhetsbyrån ATS. En sammanräkning av rösterna i alla 26 kantoner tydde på att 57,5 procent av schweizarna hade röstat ja till ett föreslaget förbud mot byggen av fler minareter. Fyra minareter har byggts i Schweiz och en femte planeras."

"Av Schweiz omkring sju miljoner invånare är mellan 300 000 och 400 000 muslimer. De flesta av dem kommer från Bosnien, Kosovo eller Turkiet. Islam är därmed landets största religion efter kristendomen.

– Vi vill bara hejda fortsatt islamisering av Schweiz, och då menar jag politisk islam. Att folk utövar sin religion är inget problem, sade Walter Wobmann, ordförande i förslagets stödkommitté, till nyhetsbyrån Reuters.

– Minareterna är en maktsymbol för politisk islam och sharialagar."

GP
DN
Dagbladet
Politiken

Politiken
Roskilde får stor moske

Højreparti kræver minaret-forbud

Läs mer, lär och diskutera islam på www.forummotislamisering.org

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: