torsdag, november 26, 2009

Leif GW försäger sig om kriminella invandrare i EfterlystI senaste avsnittet av Efterlyst, som sändes i TV3 igår kväll, råkar bisittaren Leif GW Persson vara riktigt politiskt inkorrekt vad gäller en grupp unga invandrarkillar som misshandlat, knivhuggit och rånat en person på en tunnelbanestation.

I slutet av programmet känner sig därför programledare Hasse Aro nödgad att tillrättavisa Leif genom att påpeka att invandrare begår inte alls brott p.g.a sin kultur utan p.g.a klasskillnader. Statistik ifrån BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) har dock visat att även med hänsyn taget till socioekonomiska skillnader är invandrare generellt sett överrepresenterade i den typ av brottslighet Efterlyst brukar visa.

I samma avsnitt av Efterlyst visades ett inslag om en svarttaxichaufför i Malmö, som beskrivs som den värsta våldtäktsmannen i stadens historia. Han hade gripits för att ha våldtagit en mängd kvinnor. Mörkertalet tros vara stort. Att denna typ av brott skulle bero på att folk har det knapert rent ekonomiskt ger vi på PI inte mycket för. En troligare teori är att kvinnosynen i hemlandet är den enskilt störst bidragande orsaken till gärningsmännens beteende.

PI har t.ex tidigare skrivit om att i Oslo begicks 100%(!) av överfallsvåldtäkterna av icke-västliga invandrare och nyligen skrev norska Dagbladet att Menn med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert i antallet overfallsvoldtekter og -forsøk i Stavanger.

Se även den klassiska DN Debatt-artikeln av Mauricio Rojas (FP), Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet: Mauricio Rojas avslöjar ny Brå-rapport: Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. På onsdag presenterar Brottsförebyggande rådet rapporten Brott bland svenskar och invandrare. Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.

http://politisktinkorrekt.wordpress.c...


Mer av MXCartoons

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: