söndag, november 22, 2009

Politiskt Inkorrekt: Hets mot lövhög – minibrand utanför hemmet i Hököpinge

Läs mer på utmärkta bloggen Politiskt Inkorrekt

Bilden lånad från bloggen Somjagserdet68 - där finns många bilder av mötet i Vellinge med. Kolla in dem!

Gillar kommentaren: "Men titta på bloggens bild. Om elden hade antänts fyra meter närmre huset hade det varit i vandrarhemmets grillplats. Mordbrand?"

/Fröken Sverige

Hjälp mig att kunna spendera mer tid med bloggen, genom att skänka ett bidrag till
Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: