lördag, november 14, 2009

Billström och Alliansen: ”Stärk rätten för asylsökande barn”

"Hur utlänningslagens skrivning om synnerligen ömmande omständigheter används när det gäller barn ska kartläggas. Om det visar sig att tolkningarna är snävare än avsett så måste den ändras, skriver migrationsminister Tobias Billström (M) och övriga allianspartier. "

"Därför vidtar regeringen nu åtgärder på flera områden:

Det kommer att bli lättare för personer som fått avslag på sin asylansökan, men har barn i Sverige, att få söka tillstånd inifrån Sverige."

"...det bör utredas om Migrationsöverdomstolen ska ges en vidare roll än idag och kunna ändra i Migrationsdomstolarnas domar. "

SvD

Kommentarer på SvD:

"De är inte ensamna, barnen i Vellinge

De är bara skickade i förväg av föräldrarna till att vara på plats i Sverige till 1 juli 2010, då kommer föräldrarna efter.

"Genom att skala bort onödig och oskälig byråkrati kommer de berörda barnen få en bättre start i livet med båda sina föräldrar närvarande. Meningen är att reglerna ska vara i kraft den 1 juli 2010.""

*

"Mer korrekt vore "i förväg skickade ankarbarn". Ett nytt sätt av flyktingsmugglar-resebyråerna att trixa ut det lättlurade svenska systemet. Snart kommer hela storfamiljerna efter och beviljas PUT - bingo!"

*

"Kommunerna mutas med 60.000kr per flyktingbarn. Solna som tar emot 170 flyktingbarn per år drar in 120 miljoner per år... Detta är FLYKTINGHANDEL!"

Mer om "flyktingbarnen" i bloggen:

Västra Hamnen: Studenter ut och flyktingar från Somalia och Afghanistan in - i Västra Hamnen

Barn? Eller vuxna män? Välj själva...

Merit Wager:

Om 17-åringar som är 35…

SKD
Asylsökande barns rätt stärks
Vellinge kontaktar Säpo (2009-11-13)
Vellinges kommunalråd JO-anmäld (2009-11-12)
SKL: "Malmö har rätt att göra så här mot sina grannkommuner" (2009-11-12)
Vellinge vill stoppa barnflyktingarna (2009-11-10)
/Fröken Sverige säger bara en sak: RÖSTA RÄTT 2010!

Tips på bra sidor ni bör läsa:

www.sverigedemokraterna. se
www.forummotislamisering.org
http://www.exmuslim.net/Sverige/artiklar/islam_for_dhimmis.pdf

www.sdkuriren.se

Inga kommentarer: