onsdag, november 04, 2009

Regeringen har valpanik: Invandrare ska lära sig våra värden

Alliansen är skrämda av SD´s ständigt växande siffror och har nu drabbats av "valpanik":

"Regeringen går nu vidare med förslaget om särskild samhällsorientering för nyanlända invandrare.
"

"En särskild utredare tillsätts på torsdagen med uppgift att föreslå vad invandrarna måste lära sig.

Det blir professor Erik Amnå vid Örebro universitet som får uppdraget. Han ska lämna förslag om mål, innehåll, omfattning och form för samhällsorienteringen. Han ska också föreslå hur man ska kontrollera att de nyanlända invandrarna tagit till sig kunskapen.

Enligt utredningsdirektiven ska samhällsorienteringen förmedla vikten av grundläggande värden som demokrati och alla människors lika värde. Den ska innehålla både kunskapsinhämtning och reflektion över "vad det innebär att leva i det svenska samhället, jämställdhet och respekt för ungdomars integritet".

Den ska också ge tydlig information om den enskildes rättigheter och skyldigheter."

SvD

GP
/Fröken Sverige

Hjälp mig att kunna spendera mer tid med bloggen, genom att skänka ett bidrag till
Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: