torsdag, december 06, 2007

Moskéns skola anmäls av lärare

" Skolledningen på Ögårdsskolan är inte lämplig att leda någon skolverksamhet utan lämnar såväl lärare som elever i sticket.

Malmö. Det skriver en anonym anmälare, som uppger sig vara lärare på skolan, till Skolverket. Skåpmat, säger biträdande rektorn , Ann-Louise Wallner om innehållet i anmälan.

I en åtta sidor lång tätskriven inlaga kommenterar anmälaren de artiklar som Sydsvenskan har skrivit om att en misshandelsdömd person arbetar på skolan och att skolledningen agerat till förmån för en busschaufför som misshandlat en elev.

Anmälaren vill att Skolverket granskar skolledningens agerande i dess båda fall. Men anmälaren tar också upp en rad andra frågor och pekar på missförhållanden som anmälaren menar finns på skolan. Inga speciella insatser"

"
Anmälaren hävdar vidare att skolledningen alltid tar ställning för föräldrarna mot lärarna om det uppstår meningsskiljaktigheter.

Alla lärare har blivit överkörda av skolledningen vars filosofi är att aldrig reta föräldrarna så att de tar sina barn från skolan, skriver anmälaren och hävdar att ledningen till exempel struntar i att agera om en elev slår en lärare eller om en elev slår ner en annan elev. "

Läs mer i Sydsvenskan

Inga kommentarer: