tisdag, november 11, 2008

Apatiska flyktingbarn eller svensk medias hjärntvätt?

"Det har kallats "vår tids i särklass största barnmisshandelsepidemi", fenomenet med de apatiska flyktingbarnen. Ett fenomen som snabbt utvecklades till en tragedi och till en social och politisk katastrof utan motstycke i Sverige."

"Epidemin fick aldrig någon medicinsk eller social förklaring, men den efterlämnade djupa sår i den svenska samhällssjälen."

"Mellan 2003 och 2006 behandlades 424 apatiska flyktingbarn i Sverige. Märkligt nog kom hela 85% av barnen kom från f.d. sovjetrepubliker som Azerbajdzjan, Kirgizistan, Uzbekistan och Kazakstan samt från Kosovo och Serbien/Montenegro i forna Jugoslavien. Det handlade framförallt om minoritetsgrupper som romer och uigurer.

Flyktingar från dessa länder ansågs inte ha asylskäl i Sverige, eftersom länderna inte längre befann sig i krig. Den enda möjligheten att få asyl var på rent humanitära grunder.

En lång rad märkliga iakttagelser gjordes:

1. De asylsökande barnen gick in i sitt apatiska tillstånd direkt efter det att familjerna fått avslag på sina asylansökningar.

2. De sjuka barnen blev i flertalet fall friska, så fort föräldrarna beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.3. Fenomenet uppgivenhetssyndrom bland flyktingbarn var helt okänt i länder utanför Norden (läs Sverige).

4. Det mycket stora antalet apatiska flyktingbarn.

5. Epidemin följde hela tiden samma mönster.

6. Flertalet familjer saknade identitetshandlingar, något som gjorde, att ingen visste, om de apatiska barnen var föräldrarnas biologiska barn eller ej. DNA-prover fick inte tas, eftersom det ansågs integritetskränkande.

De så kallade "snälla" grupperna i debatten, bland annat barnläkarna, vägrade se dessa omständigheter, vägrade inse, att det kanske låg en hund begraven någonstans.

När andra läkare, sociologer och vårdpersonal försökte ge en avvikande bild, förlöjligades de, förtegs eller beskrevs som invandrarhatare och rasister. Det här var något av det mest obehagliga jag upplevt i Sverige.
"

Läs HELA Elisabet Höglunds avslöjande artikel om de apatiska(?) flyktingbarnen på Expressen.

All heder åt dig, Elisabet!


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: