tisdag, november 25, 2008

FN kritiserar Sveriges hantering av det stigande antalet våldtäkter

"Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) lanserar i dag ett nationellt samarbete med syfte att klara upp fler sexualbrott. Poliser, åklagare och sjukvårdspersonal i fem pilotorter ska utbildas i att ta hand om våldtäktsoffer. Dessutom ska hjälpmedlen för att säkra tekniska spår förbättras. "

"
I dag leder omkring var åttonde polisanmälan om våldtäkt till åtal. En låg siffra som gjort att FN har kritiserat Sveriges hantering av sexualbrotten."

"Sedan FN utropade den 25 november till Internationella dagen mot kvinnovåld för tio år sedan har antalet anmälda våldtäkter mer än fördubblats i Sverige. "

DN

SMP

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: