tisdag, november 25, 2008

Norge är ett lyckoland för kriminella - känner vi igen det?


"I tre år har Ahmad Wald levd illegalt i Norge. Han er dømt for alvorlig kriminalitet, men kan ikke sendes ut av landet. "
"Politiet vet ikke hvem han er eller hvilket land han kommer fra. Mandag kveld står han frem i programmet «Forsvunnet i Lykkeland» i Dokument 2.

Det er fire år siden Ahmad søkte asyl i Norge. Han påsto at han var politisk aktivist fra vest-Sahara, men UDI trodde ikke på asylhistorien hans.

Ahmad fikk avslag. Men i stedet for å reise hjem, har han bare blitt værende i Oslo. Ahmad er langt fra den eneste som oppholder seg ulovlig her i landet."

"Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå lever det nå rundt 18.000 illegale innvandrere i Norge, flesteparten i Oslo. Av disse er to tredeler tidligere asylsøkere, som har valgt et liv i skjul fremfor å reise hjem.

Ahmad har pådratt seg flere dommer. Blant annet ble han dømt til åtte måneders fengsel for grov legemsbeskadigelse med kniv mot kjæresten. Han er varig utvist fra Norge, men det hjelper lite når politiet ikke har noe sted å sende han til."

- 80 prosent av de som selger narkotika på Plata er utlendinger, ifølge Ahmad.

TV2 Nyheterna

"Beslagene av falske pass og andre ID-papirer i Oslo har økt med 50 prosent det siste året.

Mørketallene er store og politiet avslører kun et fåtall av de mange tusen ulovlige innvandrerne med falske dokumenter.

I TV 2s dokumentar mandag kom det fram at det er det

rundt 18.000 ulovlige innvandrere i Norge."

Stor økning av falske pass

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: