söndag, november 16, 2008

Memet Kaplan: Jag är en möjlig muslimsk minister

"Om "pusslet stämmer" kan han tänka sig att bli minister i en rödgrön regering. I så fall blir Mehmet Kaplan det första muslimska statsrådet"

"
Blir du minister om ni vinner?

- Är det så att just det jag jobbar med faller ut i ett pussel, och jag gör ett bra arbete, då finns det inget hinder.Vi talar om religionens återkomst i politiken. Han välkomnar den förändring som innebär att man inte behöver dölja sin religiositet.

- Man kan däremot inte dra slutsatsen att religionen ska få en större betydelse i politiken.


Han menar att det finns risker med att klä religion i politiska termer.
- Men religionen har pressats tillbaka från det offentliga, vilket jag tycker är synd. Vissa har valt att tro. Det är värt respekt."

"
Det egna partiet är mycket tillmötesgående. Man undviker möten som krockar med fredagsbönen och han har inga problem med att hitta tid för sina dagliga bönestunder. I vissa fall är vegetarisk kost huvudalternativet och den som vill ha kött får säga till. "

Dagen

Mer om Memet Kaplan här:

Muslimer på två sätt i riksdagen

Dialog med dialögnare

Thoralf Alfsson:
MINISTRAR I MONAS REGERING

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: