lördag, november 15, 2008

Flera halshuggna svanar hittade i Stockholms Län

"Tre halshuggna svanar har hittats i länet under loppet av tre veckor. Två halshuggna svanar har hittats i en hage i Kilholmen i Norrtälje, och så sent som i tisdags hittades en svan utan huvud i Pershagen i Södertälje."

LNY

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: