lördag, november 22, 2008

Lissabonfördraget - krav på nyval - SKRIV PÅ!

sd´s Lars-Johan Hallgren har startat ett nätuppror med krav på nyval efter att våra förrädarpolitiker har skrivit på Lissabonfördraget. Läs och skriv på!

Sveriges medborgare.

Jag måste med mycket stor vånda och beklagan tillkännage att jag inte längre kan erkänna regeringen under statsminister Fredrik Reinfeldt som en legitim regering då Fredrik Reinfeldt och regeringen har gjort sig skyldiga till högförräderi enligt brottsbalken 19.e kap. § 1 o 3.


Detta genom att statsminister Reinfeldt och Sveriges regering med riksdagen har godkänt att en ny grundlag skall införas i Sverige kallat Lissabonfördraget.


Med införandet av Lissabonfördraget, denna nya grundlag skapad av EU att gälla inom hela den europeiska unionen, har de styrande i Sverige också förkastat Svea rikes grundlag.


En väl fungerande grundlag med månghundraåriga anor, speciellt anpassad för Sveriges medborgare och efter de rådande unika förhållanden som finns i landet.


Med detta beslut att införa Lissabonfördraget, utan föregående allmän debatt eller folkomröstning så företräder statsministern och regeringen inte längre Sverige och det svenska folket.


För en ändring av grundlagen skall bära laga kraft krävs det att riksdagen röstar för en sådan ändring vid två tillfällen med ett allmänt val emellan.


Statsminister Reinfeldt, regeringen och riksdagen har medvetet förvägrat Sveriges medborgare sin enda möjlighet att i sann demokratisk anda få uttrycka sin mening genom en folkomröstning.

Man har genom att anta Lissabonfördraget avvecklat nationen Sverige som en fri och självständig nation och därmed berövat det svenska folket dess rätt till självbestämmande.
För att uppnå politisk stabilitet och för att Sverige även fortsättningsvis skall ha en legitim regering som företräder Sverige och dess medborgare kräver jag att det å det snaraste utlyses ett nyval.


Jag vill vidare meddela att jag icke erkänner den nya av EU fabricerade och påtvingade grundlagen vid namn Lissabonfördraget.


Denna nya grundlag saknar folklig och juridisk förankring och därmed fullvärdig legitimitet.

Sincerely,

The Undersigned

View Current Signatures

Kent Ekeroth: Refuserat; Lissabonfördraget och Sverige

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: