torsdag, november 27, 2008

Ingen turban på körkort

"Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har avslagit ett mål rörande en fransk sikh som ville ha rätt att bära turban på fotot till sitt körkort.

Den franske medborgaren har tidigare överklagat ärendet i franska domstolar utan framgång.

Enligt franska bestämmelser ska fordonsförare porträtteras barhuvade och med ansiktet riktat rakt framåt på körkortet. Men enligt sikhismen, en indisk religion, ska männen alltid bära turban.

Europadomstolen skriver att fotografier för körkort kräver att innehavaren av säkerhetsskäl visas barhuvad. Religionsfrihet ”kan inte alltid garantera människor rätten att bete sig enligt den religiösa övertygelsen, och ger inte heller någon rätt att bortse från lagar som har visat sig vara rättfärdiga”.

Domstolen tillägger också att muslimska kvinnor måste ta av sig sina sjaletter av samma skäl."

SvD


/MX

Inga kommentarer: