söndag, november 16, 2008

Påminnelse: Halal-tv skall stoppas! SKRIV PÅ!

Nu finns en petition mot sharia-spektaklet, Halal-TV. Skriv på den! Och ni som har bloggar eller skriver på forum - sprid detta!

Låt oss visa SVT att vi inte accepterar islamistisk hjärntvätt....ALLRA MINST när den är betald med våra egna licenspengar och våra skattemedel!


"To: Sveriges television SVT

SVT finansieras med licenspengar och skall därför vara opartiskt och neutralt. Idén med Halal-tv är ett totalt haveri för trovärdigheten hos det så uppblåsta ”public service”-företaget.

Sekularismen, de lika rättsvillkoren för könen och yttrandefriheten – inkl. den viktiga friheten att få kritisera religionerna – har uppnåts genom en lång kamp som har bedrivits av tappra människor genom flera sekler. Kampen har handlat om att religioner inte ska styra lagstiftningen, att religioner inte skall kunna avgöra vilka värderingar som är att betrakta som anständiga, och att religionerna inte heller skall diktera de beteenden som gäller i det offentliga umgänget. Det är därför helt oacceptabelt att det nu propageras i SVT för en religion som kränker kvinnor och värdesätter dem som mindre än män.

Detta program är ett hån mot hundratals kvinnor som är tvungna att bära slöja mot sin vilja i Sverige.

SVT kan inte behålla sin trovärdighet som ”public service”-företag om inte det ensidiga propagandaprogrammet Halal-tv stoppas. "

Skriv under här!

Personligen så tror jag detta program kommer att väcka fler än det frälser..men mina licenspengar och skattemedel ska INTE användas för att finanisera islamisternas försök att islamisera Sverige på något sätt! Skriv under och stötta dem som tar detta initiativ!

Stötta dem som har haft modet - trots att det KAN innebära döden att göra det - och lämnat islam!

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: