lördag, juni 20, 2009

Allt färre irakier söker återvändarbidrag - väljer att stanna illegalt istället

"Antalet irakier som väljer att återvända frivilligt efter ett avslagsbeslut sjunker. Ansökningarna om återetableringsstöd på 30.000 kronor har halverats sedan i januari."

"
Migrationsminister Tobias Billström (M) har utropat år 2009 till det stora återvändaråret för de tusentals irakier som redan har fått eller väntar på ett avslagsbeslut. Målsättningen är att så många som möjligt ska återvända hem frivilligt med ett återetableringsstöd på 30.000 kronor.

Migrationsverkets statistik visar att antalet irakier som ansöker om stödet har halverats, från 244 i februari till 118 i maj. År 2008 var antalet ansökningar uppemot 150 varje månad. I början av året steg antalet rejält, men nu viker trenden."

DN

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: