måndag, juni 15, 2009

Hårdare tag i ny skollag: Men inget stopp för religiösa friskolor!

"I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund regeringens förslag"

Några av punkterna är:

"
Sexualundervisning för alla

Det ska inte längre vara tillåtet att slippa sexualundervisning eller idrott i skolan. I dag förekommer det att föräldrar till främst barn med invandrarbakgrund kräver att barnen undantas."

" Samma regler för friskolor

Samma regler ska i så stor utsträckning som möjligt gälla för såväl kommunala skolor som friskolor."

Aftonbladet

"Det blir inget stopp för religiösa friskolor, föreslår regeringen i ett lagförslag i dag. Men det dras en tydligare gräns för vad som blir tillåtet och inte när det gäller konfessionella inslag i skolornas verksamhet, säger utbildningsminister Jan Björklund."

"Nytt är att friskolor måste redovisa bidrag från utomstående om Skolinspektionen frågar. Om bidrag misstänks påverka undervisningen ska utbildningen granskas extra noga."

SR


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: