torsdag, juni 25, 2009

SDU möter MUF i debatt

2009-06-24 16:06

På måndag möter Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) för första gången MUF i en debatt. "MUF ska ha en eloge för att de, som första etablerade ungdomsförbund, bjuder in oss till debatt. Deras ansvarslösa politik har fått stå oemotsagd länge nog i brist på demokratisk debatt, men på måndag ska vi bemöta deras tomma argument och visa att de är ett enfrågeparti", säger Erik Almqvist, ordförande SDU.

- MUF har sedan länge lämnat all form av värdekonservatism och intresse för sociala och mänskliga frågor. Idag är de närmast att betrakta som ett enfrågeförbund där avmonterandet av alla naturliga gemenskaper till förmån för marknadsintressen, är den målsättning som genomsyrar all deras politik. På måndag ska vi synliggöra dem, avslutar Erik Almqvist.

Tid: 10.00-11.00

Plats: Innegården, Stora Torggränd 3, Visby

För mer information

Erik Almqvist

Ordförande SDU

0731-504 504

erik.almqvist@sdu.nu

www.sdungdom.se


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: