torsdag, juni 25, 2009

Råd till kvinnor ska hindra hedersbrott

"Utrikesdepartementet ger råd åt hemvändande unga kvinnor för att de inte ska bli utsatta för hedersrelaterade brott. I dag hanterar UD ett 20-tal aktuella ärenden."

"
Vissa unga kvinnor tillbringar sommarlovet med segling på västkusten eller på språkresor i Frankrike. Men för andra innebär ledigheten en resa till det forna hemlandet och ett giftermål med en man som de inte valt själva. UD får allt oftare engagera sig i hedersbrott.

– Vi har ständigt ett 20-tal ärenden som är hedersrelaterade, säger Jenny Malmquist, departementssekreterare vid den konsulära enheten.

Långt i från alla fall av hedersbrott kommer till UD:s kännedom."

DN

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: