torsdag, juni 25, 2009

Muslimska Friskolan: Ingen häktning än av den muslimska friskolerektorn


"
Rektorn för den muslimska friskolan, Svenska Interkulturella Skolan, har ännu inte häktats. Det berättar två tingsrätter, Attunda tingsrätt i Sollentuna samt Solna tingsrätt idag onsdag 24 juni 2009 för bloggen Muslimska Friskolan.

Svenska Interkulturella Skolan ligger i Spånga, som tillhör den ena tingsrätten. Friskolerektorn bor i Järfälla som tillhör den andra tingsrätten. Så fort en häktning sker av kvinnan, eller målet lämnas in till tingsrätten av åklagaren, kommer fallet att registreras i någon av de båda tingsrätterna. Det beror på var man anser att brottet begåtts.

Hos Stockholmspolisen är den misstänktes namn och skolan ännu sekretess och får inte lämnas ut. Endast med medias, bloggars, Internets och åklagarens ledtrådar blir det ändå oundvikligt att den enda skolan som åsyftas kan vara den Svenska Interkulturella Skolan."

Läs MER och föj ärendet på bloggen Muslimska Friskolan

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: