lördag, juni 20, 2009

”Därför är det viktigt med ett sekulärt samhälle”

"Tolv kända intellektuella i ett gemensamt manifest: Också i Sverige kränks mänskliga rättigheter med hänvisning till religion. Nyligen antog FN en resolution som fördömer kritik av religioner. Slår det synsättet igenom kan all diskussion om religiöst motiverat förtryck av kvinnor, homosexuella, hedersvåld, religiös omskärelse och andra religiösa påbud utmålas som ”hädelse”. Mot dessa krafter står humanismens mål att återupprätta människan som myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. Det är dags att jämna ut oddsen, skriver Hans Bergström, Eva Dahlgren, Sven Hagströmer med flera."

"
Lagar och normer som ska omfatta alla måste bygga på allmänmänskliga grunder, inte på religiösa. Lagarna ska formuleras av demokratiska institutioner och normbildningen styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal. Ett sådant samhälle kallas ett sekulärt samhälle."

"I Sverige finns omkring 70 skattefinansierade religiösa friskolor. Alla barn borde ha rätt till en undervisning utan religiös indoktrinering, för att själva kunna välja livsåskådning när de blir äldre. Även om de religiösa friskolorna på papperet inte får ägna sig åt indoktrinering och måste följa läroplanen, saknas en effektiv kontroll av att så är fallet."

Läs mer om inlägget av följande personer:
DN:

Lena Andersson författare och skribent

Hans Bergström f d chefredaktör DN

Eva Dahlgren kompositör och textförfattare

Christer Fuglesang astronaut

Sven Hagströmer finansman och entreprenör

PC Jersild författare och läkare

Morgan Johansson f d socialtjänstminister, riksdagsledamot

Sara Larsson redaktör tidskriften Humanisten

Nina Lekander journalist

Stellan Skarsgård skådespelare

Christer Sturmark ordförande Humanisterna

Björn Ulvaeus textförfattare


Tack för tipset, Lazze!

Humanisternas hemsida


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: