söndag, september 13, 2009

Det Nya Sverige: Fack oroas över våld på sjukhus

"Tre män knivskars i ett stort bråk på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett. Vårdförbundet oroas nu över att våld, vapen och hot allt oftare förekommer på sjukhusen.

– Vi vet att det har ökat, det har vi sett i undersökningar vi har gjort. Och det är mycket olyckligt för både vårdpersonal och patienter att vara i en miljö där man riskerar hot och våld, säger Anna-Karin Eklund, ordförande för Vårdförbundet som organiserar bland andra sjuksköterskor."

"Det som ökat mest är hot från drogpåverkade eller psyksjuka personer som ibland även har vapen av olika slag. Men även situationer med aggressiva anhöriga och bekanta till dem som ska behandlas utsätter de anställda för stress."

Aftonbladet

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: