lördag, september 12, 2009

Ted Ekeroth bemöter okunnig moderat: Islam är politik

Ann-Louise Trulsson, moderat kommunpolitiker, okunnig om islam och allmänt PK, skriver på Newsmill:

"
Med ökande stöd i de nationella opinionsmätningarna har Sverigedemokraterna lättat på förlåten och låter nu partiets hjärtefråga, islam, slå ut i full blom. I SD:s värld är islam roten till allt ont och det onda måste rotas ut, innan det är för sent. Men denna aversion gentemot den muslimska trosövertygelsen och dess anhängare börjar alltmer ta en antisemitisk gestalt. Lika Comme il faut det var att vara antisemit fram till 1945, är det idag för Sverigedemokraterna att vara islamofober. Detta visar de inte minst genom att anordna seminarier om islam där deras vedervärdiga och verklighetsfrämmande syn på religionen presenteras, som vore det en sanning. Och källan finner vi i SD:s utgångspunkter."

Hon får svar av en som däremot är kunnig i frågan - Ted Ekeroth skriver på Newsmill:

"Islam är politik

Den elfte september skrev en moderat kommunpolitiker, Ann-Louise Trulsson, en utläggning om hur hon ser på den kritik mot islam som vi för fram och den oro vi har för den utveckling vi ser. Problemet med hennes text, som så många andra före henne, är hennes kategoriska förnekande av dels den teoretiska delen av islam, men även den praktiska. Det finns inget i hennes text som motsäger det vi menar är faran med islam. Det enda hon konstaterar är att vi har fel, men i övrigt finns det inget som stödjer hennes tes.

Först och främst har Trulsson en väldigt dålig förståelse för islam. Islam är ingen privat religion som man kan hänga av sig när man går utanför dörren. Det är inte bara en religion - det är en ideologi, en politisk rörelse, ett sätt att styra och organisera samhället.

Islam är en allomfattande lära, det finns ingen skillnad på religion och stat. Islam definierar allt i samhället, inkl lagar (dvs sharia), vilket reglerar varje människas liv. Detta definieras i Koranen och hur Muhammed levde sitt liv, vilket beskrivs i haditherna. Muhammed anses vara "den perfekta människan", alla muslimers förebild. Hur han levde, vad han gjorde, hans vanor är vägledande för alla muslimer. Eftersom Muhammed sägs vara "Allahs" sista profet och Koranen är felfri och "evig" finns det ingen utveckling eller förändring vad gäller moral eller vad som anses vara rätt eller fel. Muhammeds exempel står fast. Kort sagt kan man säga att moralen som föreskrivs inom islam baseras uteslutande på Koranen

Trulsson ifrågasätter att vi kallar islam för en "ideologi", när hon bara vill kalla det för en religion. Islam föreskriver sharia, muslimsk lag, som härstammar från Koranen och Muhammeds liv och som berättar hur ett muslimskt samhälle ska styras och fungera. Det är inte valfritt, det är obligatoriskt. I sharia (och därmed Koranen och haditherna) finns det ingen separation mellan religion och samhälle, mellan religion och politik. Exempel på olika områden som definieras av sharia är bön, välgörenhet, finansiella frågor, giftermål, skilsmässa, barn, mat och dryck, krig och hur rättegångar/tvistemål hanteras (inklusive vittnen och bevisvärde etc) samt vilka straff som ska utdelas.

Låter inte det som politik?

Islams apologeter, Trulsson är uppenbarligen en av dem, tar ofta upp att islam skiljer sig åt på olika håll i världen. Men man gör det lätt för sig med den typen av resonemang. Visst finns det skillnader, precis som kristendomen har olika riktningar, men det finns vissa grundläggande värderingar, föreställningar och åsikter som är gemensamma. En av dessa gemensamma tankar är tanken om "jihad", att Muhammed är den främsta förebilden för hur en god muslim ska leva och agera. Samtliga av de fyra skolorna inom sunni islam (Hanafi, Shafi'i , Hanbali och Maliki) är överens om vikten av att sprida islam i de områden som ännu inte är islamiserade. Tittar man på shia är de också överens om detta. Inte så konstigt heller - ska man följa Muhammed exempel är det ganska solklart.

Huvudpoängen är att åsikter är åsikter, helt oavsett vad man kallar dem (religion, ideologi, övertygelse). Det spelar mig ingen som helst roll varifrån åsikterna kommer. Det är åsikterna och värderingarna i sig som kan kritiseras och motarbetas. Det duger inte att gömma sig bakom "religionsfriheten".

Detta var en mycket kort diskussion om kärnan i islam. Tittar man på hur verkligheten ser ut stämmer detta väl överens med budskapet i Koranen och från Muhammed. Land efter land på kontinent efter kontinent går samma öde till mötes när muslimerna blivit allt för många. Ska man ta ett tydligt exempel är Libanon nära till hands. Vad hände där? En gång kristet, idag en majoritet av muslimer. Och det gick inte fredligt till.

Trulsson fortsätter en tradition av bortförklaringar, naivitet och en farlig liberalism där man är så ivrig att vara liberal och öppen, så man öppnar för totalitära ideologier under täckmantel av "religionsfrihet". Nej tack.

Jag vill avsluta med att be er lyssna på Brigitte Gabriel, en kvinna som är född i Libanon, som berättar om vad som hände när islamiseringen skedde i Libanon. Se hennes tal på YouTube.


Don't be so tolerant that you tolerate intolerance

Ted Ekeroth"

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: