torsdag, september 24, 2009

Monica Gunne, Aftonbladet: Skolan måste slåss – mot ordet haram

"Att inte hålla handen.

Att inte dansa och sjunga.

Att inte sitta bredvid en flicka eller pojke i skolan.

Det lilla ordet haram håller på att luckra upp den svenska skolan.

Så vad betyder då ordet?

Haram är ett uttryck i den islamska rättsläran och betyder förbjudet eller synd.

Ett begrepp med stor genomslagskraft. I alla fall i en skola där de flesta barnen har en invandrarbakgrund.

Det är mycket som kan kallas haram: Den svenska kulturen är haram. Julgran och tända ljus är haram. Att tala om Jesus är haram. Att pojkar och flickor leker ihop är haram. Gymnastik är haram. Att ta av sig kallingarna och duscha är haram. Att vara homosexuell är haram.

Men ordet haram kan också avgöra vad ett barn får lära sig.

Enligt en ny undersökning förbjuder föräldrarna till mer än var tionde elev i Stockholmsområdet sina barn att vara med på lektionerna i biologi, sex och samlevnad, musik, simning och idrott.

En annan undersökning: 27 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna är inte med på alla lektioner.

Ett förbud med konsekvenser. Barn som tvingas hoppa över den obligatoriska undervisningen får inga slutbetyg.

Och då är risken stor att de inte kan studera vidare och hamnar i arbetslöshet.

Under läsåret 2004–2005 lämnade fyra av tio elever med utländsk bakgrund årskurs 9 med ofullständiga betyg."

Läs hela kolumnen av:

Tack för tipset, Lazze!

/Fröken Sverige


Inga kommentarer: