torsdag, september 24, 2009

Islam: "Familjerna gifter bort sina barn med nära släktingar för att behålla pengarna inom släkten"

"Stödet för Hamas växer i Gaza. Många är oroliga för vad det innebär för kvinnorna.
– För oss är det här ändå inget fritt land, säger Ghada Abu Nada.
Om en månad ska hon gifta sig med en man hon träffade för första gången för knappt två veckor sedan. "

"En kvinna nynnar för sitt barnbarn som hon bär på armen, medan den tonåriga modern vankar efter.

– Pang, du är död!

Pojkar springer runt och skjuter med plastgevär.

– De flesta barn har inte krigsrelaterade skador, säger Ghada Abu Nada.

Det vanligaste är problem med missbildningar och hjärnskador på grund av inavel.

– Familjerna gifter bort sina barn med nära släktingar för att behålla pengarna inom släkten, trots att de vet att barnen blir sjuka."

Sydsvenskan

LÄS MER:

Dansk polis:

"Kim Thyssen fortæller endvidere, at Bøgeparken primært er beboet af arabere, og at det er en gruppe statsløse palæstinensere, der sætter dagsordenen i forbindelse med kriminaliteten i området. Mange af dem, som lokalpolitiet har med at gøre, er tillige svagt begavede. Områdets skolepsykologer har endog karakteriseret nogle af de unge som værende på "sinkestadiet", sådan som det hedder i fagsproget.

Fagpersoner i Odense Kommune, som DANSK POLITI har talt med, siger samstemmende, at omsorgssvigt, manglende stimulation og følgerne af fætter-kusine-ægteskaber er hovedårsagerne til, at flere af områdets unge er småt begavede, og derfor ender de nemt i kriminalitet. De ser op til de ældre kammerater og vinder anerkendelse ved at begå kriminalitet.

- De her unge har et lavt ordforråd, de er impulsstyrede og ikke konsekvens-orienterede, og derfor er de meget svære at nå ind til. De har simpelthen ikke de redskaber, der skal til for at diskutere. Mange af dem har desuden en ekstrem forkærlighed for ild. I løbet af sommeren registrerede vi over 100 arnesteder bag Bøgeparken, beretter Kim Thyssen."

Läkartidningen: Demografiska faktorer påverkar förekomst av svår mental retardation. Är ingifte en faktor att räkna med också i Sverige?"

TV-tips: Uppdrag Granskning om fosterskador vid kusingifte

Inavel eller stålhättor på huvudet?

Inavel bland muslimer ger handikapp och sjukdomar

Swedewatch: Rekordökning av barn i särskola - arabiska kusingiften ger utvecklingsstörningar

När giftermål blir handikapp
Särskoleelever blir allt fler
Danske Sundhedsstyrelsen : Kusingiften ger 3 gange högre risk för mentala och fysiske misbildninger
Fætter-kusine-ægteskaber - Ugeskr Læger 2003;165(18):1849
Saudi Intermarriages Have Genetic Costs, Howard Schneider Washington Post

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: