lördag, september 19, 2009

Kåre Bluitgen ger ut två böcker om koranen

Danskarna kan för lite om islam, menar Kåre Bluitgen. Islamisk Trossamfund säger att dock att han bör hålla sig ifrån koranen.

Den danske författaren som indirekt utlöste karikatyrkrisen, är klar med två nya böcker om islam.

’Koranen kommenteret’ och ’Koranen gendigtet’ hetter Kåre Bluitgens böcker.

Den sistnämnda har skapat debatt, innan den ens är utgiven.

Den 800 sidor tunga ’Koranen gendigtet’ är en omskrivning av koranen, vilket betyder att Kåre Bluitgen har återskapat historierna med sitt eget språk, samtidigt som han bytt om på kapitlen, så att berättelsen framstår i kronologisk ordning i motsats till den vanliga utgåvan.

Bluitgen: Danskarna saknar insikt

’Koranen kommenteret’ är däremot en ny översättning, som ord för ord återger koranen.

Bluitgen:"»Interessen for islam er stor og stigende i Danmark, men kendskabet til muslimernes hellige bog er stadig meget mangelfuldt. Ikke mindst når man tænker på, med hvilken fylde islam har indtaget den danske samfundsdebat, og på, at der på verdensplan, i hvert fald ifølge medierne, nærmest udspiller sig en kulturkrig mellem muslimske og ikkemuslimske civilisationer«.

"Talsmand for Det Islamiske Trossamfund Imran Shah tror dog ikke, at bogen vil give danskerne et mere nuanceret og oplyst syn på islam."

»Bluitgen siger, at han gerne vil udbrede kendskabet til Koranen, men når han samtidig gerne vil stænke menstruationsblod på den, som han har opfordret til tidligere, ligner det et skalkeskjul for at udbrede hadet til islam«, siger Shah."

Politiken

Bombe i turbanen storsælger i udlandet
Yale censurerer bog om Muhammedkrise
/Fröken Sverige

Inga kommentarer: