söndag, oktober 11, 2009

Ambassadör: "Kan Europa förbli sig likt med annorlunda invånare där?"

"De västeuropeiska välfärdsstaternas politiska och massmediala etablissemang svarar på islamsk massinvandring med invand slagordsmässig semantik, exotistisk entusiasm eller ren likgiltighet. Jag är inte säker på att folkflertalet är lika obekymrat, vilket kan ge intressanta avtryck i nästa års svenska val. Frågan om hur Väst politiskt, diplomatiskt och kulturellt skall bemöta ett självmedvetet och politiskt anspråksfullt islam förblir obesvarad. Det skriver Bo Lundberg, tidigare ambassadör i Sydkorea."

"...Det skall genast sägas att termen “multikulturalism” i den allmänna debatten används i en speciell mening: anpassning till en monokulturell och - i flera av dess samhälleliga yttringar - intolerant religion, islam, en anpassning som med andra ord leder till multikulturalismens motsats. De nationella intressena må gå isär och de kulturella miljöerna i den muslimska världen må skifta från kärv ökenkultur till sydostasiatiska risodlare - islams dominans över individ och samhälle förblir orubbad."

"...Det främlingskap med vilket de europeiska folken upplever den utomeuropeiska massinvandringen har emellertid sått ett hoppingivande frö till en europeisk motkultur, noterar Caldwell. Européerna, har alltmer börjat identifiera sig själva som just européer, just på grund av att de genom massinvandringen fått klart för sig vad som inte är Europa. Möjligheterna till europeisk enighet har därför aldrig varit så stora.

Och förr eller senare kanske de etablerade politikerna tar fasta på hur “verklighetens folk” upplever massinvandringen. Det är val i Sverige om mindre än ett år, en stor mängd svenskar vill inte se sina samhällen förvandlade till orientaliska basarer och det finns ett parti som heter Sverigedemokraterna: go figure."

Läs HELA det utmärkta debattinlägget av Bo Lundberg på Newsmill!


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: