söndag, oktober 04, 2009

Svårt få somalier i jobb

"I Borlänge finns ungefär 1000 personer från Somalia. Bara 10 procent har ett jobb. Hur somalierna i Dalarna bättre ska komma in i samhället har diskuterats vid en konferens i Falun."

Maria Ines Ribeiro de San Juan, vid företagarföreningen Almi, som ordnade konferensen säger att det är främst två problem som stoppar möjligheterna för somalier att starta företaget:

- Språket är naturligtvis den största svårigheten, men sedan kommer att det enligt sharialag är förbjudet att betala ränta, så man kan inte låna pengar.

- Det är en svårighet som vi på något sätt måste kunna lösa.!

SR

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: