tisdag, oktober 20, 2009

KLISTRAD- NYA INLÄGG UNDER: Stoppa islamiseringen av Sverige: Stötta Anti-islamiseringsfonden

Bli en del i anti-islamiseringsrörelsen!

Islamiseringen av Sverige – och Europa – är det största hot vi står inför idag. Vår frihet är under ett reellt och allt påtagligare hot från islam och vi ser det som en absolut nödvändighet att föra fram denna fråga som en av de viktigaste i vår tid.

Som en del i kampen mot islam startar vi härmed anti-islamiseringsfonden – ett sätt stötta och vara en del av en allt större folkrörelse mot den totalitära ideologin islam.

Vi har själva bidragit med 1000 kr vardera. Utöver detta har bidrag inkommit med 8500 kr, vilket gör att fonden redan vid startar har över 10 000 kr.

Vem står bakom fonden? Vem tar emot pengarna?
Det är bröderna Ekeroth som har tagit initiativ till fonden. Genom att vara offentliga personer, genom att i flertalet år drivit anti-jihad-frågan och genom att vara aktiva i Sverigedemokraterna, hoppas vi att ni som donerar pengar känner er trygga med att allt som kommer in kommer att användas för att motverka islamiseringen.

Vad ska pengarna användas till?
De inkomna medlen kommer uteslutande att användas för att informera om islam – vad islam står för, hur det påverkar de samhällen där de finns och ta kartlägga islamiseringen.

Vi kommer jobba på projektbasis, där vi i samråd med andra anti-jihadister, försöker använda pengarna på bästa och mest effektiva sätt.

Pengarna kommer att användas för att bekosta

  • konferenser; kostnad för inbjudna talare, lokalhyra, ev utrustning
  • tryckt material; ev flygblad, infoblad för kampanjer

Skulle fonden bli en stor framgång kan man tänka sig, efter noga övervägande, att driva rättsliga processer för att stoppa sharia-anpassning av vårt samhälle.

Pengarna kommer aldrig att användas för löpande kostnader, inte heller kommer vi att själva ta ut någon form av betalning – vi gör detta helt och hållet på ideell basis!

Hur donerar du pengar?
Det finns idag två sätt att donera pengar till fonden

  1. Bankgiro (rekommenderat). Sätt in önskat belopp på vårt bankgiro, 455-5900.
    Observera att vi inte har möjlighet att se vem som satt in pengar, inte heller några meddelanden från dig. Om du vill att vi ska veta vem du är som bidragit, skicka ett e-mail till info@antiislamiseringsfonden.se och meddela datum och summa du satt in.
  2. Paypal. Paypal-möjligheten kommer att finnas snart!

Ted Ekeroth Kent Ekeroth,

Anti-islamiseringsfonden

Den snygga bannern kan ALLA lägga in på sina bloggar. Nedan finns koden. På Blogger lägger du bara in den som en Gadget.

<div style="position:absolute;right:0;top:0;z-index:10;"> <a href="http://www.antiislamiseringsfonden.se" target="_blank"><img src="http://tedekeroth.files.wordpress.com/2009/10/aifonden3.png" border="0" width="310" height="311"></a> </div>


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: