söndag, oktober 04, 2009

Merit Wager: ”Inom EU har Sverige störst belastning av bedrägerier i familjefall, s k skenförhållanden.”

"En migga skriver:

MIG logoInom EU har Sverige störst belastning av bedrägerier i familjefall, s k skenförhållanden.

Anledningarna är fem:
1) prövotiden för nya förhållanden är 2 år. I resten av EU är den 5 år.


2) det finns inga försörjningskrav under prövotiden. I resten av EU finns försörjningskrav.


3) den som varit gift – även om det är skengift – med en svensk kan få svenskt

medborgarskap redan efter 3 år. Motsvarande regel finns inte i resten av EU.

4) kontrollerna är nästan obefintliga i Sverige. I den del EU-stater sker åtminstone hembesök om det misstänks något fuffens.


5) sanktionen är i princip noll. Som lagen är utformad klassas inte skenförhållanden som människosmuggling och inte heller som vanligt bedrägeri. Det är istället bötesbrott, ungefär som att köra bil utan körkort, och preskriberas efter 2 år.

Så det vanligaste bedrägerifallet är nog inte att tota ihop en falsk asylberättelse, det är att tota ihop ett förhållande. Men som hjälparna brukar säga: Alla, oavsett hur det går till, ska få bo i Sverige, för ingen människa är illegal.

Sverige silar mygg och sväljer kameler. Så har det varit i åratal, rentav decennier. Och hur många nya poliser och hur stora satsningar på rättsväsendet regeringen än gör så hjälper det inte. Invandringen till Sverige blir mer och mer ”fri” och kravlös.

Istället för att använda all kraft och tid för att ta itu med alla missförhållanden och rensa upp i floran av falska identiteter och skenförhållanden och 22-åriga ”minderåriga” etc, så satsar nu Migrationsverket på en dyr Visionsdag den 30 september, med obligatorisk närvaro (!) för miggor, som hellre skulle jobba och beta av de stora högarna av väntande ärenden.

Läs mer på Merit Wagers blogg!!!

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: