söndag, oktober 11, 2009

Svenskar och muslimer kommer aldrig att komma överens om slöjan

"Debatten om slöjan visar hur konfliktfullt det multikulturella samhället är. Det går inte att förena den svenska majoritetskulturens syn på kvinnor med troende muslimers. Den enda lösningen är separation och det kommer att försvåra muslimska barns integration i samhället. Det skriver Aje Carlbom, forskare och specialist på islamister."

"I många år har det funnits idéer i Sverige om att det mångkulturella samhället är oproblematiskt. Men debatten om slöjan visar att det idag finns värderingsskillnader i befolkningen som inte är möjliga att överbrygga. Hur mycket muslimer än försöker förklara sina ståndpunkter möter de - och kommer de att möta - en oförstående majoritetsbefolkning. Detta har varken med islamofobi eller rasism att göra. Skillnaderna i uppfattning bygger i grund och botten på två olika och diametralt motsatta synsätt på vad som är ett moraliskt godtagbart levnadssätt.

Att det är muslimer som ständigt råkar i hetluften beror på att ingen annan befolkning insisterar på att deras speciella livsstil ska utgöra en offentlig ordning. För många muslimer, i särskilt hög utsträckning för islamister, betraktas islam som ett system som ska styra "allt". Individens tänkande ska präglas av islam, ekonomin ska underordnas islam, sociala relationer ska organiseras enligt islam, människors sexliv ska bestämmas av islam etcetera. Rättroende muslimer och islamister betraktar det som sin religiösa plikt att arbeta för att överbrygga klyftan mellan det privata och det offentliga. De är djupt missnöjda med den svenska ordningen där religion betraktas som en privat angelägenhet."

Läs HELA debattinlägget av Aje Carlbom på Newsmill


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: