tisdag, oktober 06, 2009

Mera gräddfil: "Det är ett stort steg till ett mångkulturellt samhälle, säger Albulena Kelmandi. "

"25 personer, mellan 20 och 30 år och med utomnordisk bakgrund, började i torsdags introduktionsutbildning och en visstidsanställning på polismyndigheten i Skåne."

"
Under sex veckor ska därför de 25 unga personer som deltar i polisens integrations- och jämställdhetsprojekt "Världen i Skåne" att gå en introduktionskurs.

Sedan placeras de hos polisen runtomkring i Skåne, där de under 15 månader ska arbeta som civilanställd personal. Det vill säga på ställen som passenhet, reception och växel.

Samtliga 25 har utomnordisk bakgrund, vilket är ett syfte med satsningen, att dessa personer ska introduceras till yrket och förhoppningsvis söka till Polishögskolan."

"– Det är i rätt riktning. Det är ett stort steg till ett mångkulturellt samhälle, säger Albulena Kelmandi.

Hon vill vara en del av polisen, vara med och förändra samhället till det bättre och möta yngre generationer. Hennes unga ålder och kulturella bakgrund, att hon är muslim och kvinna ser hon som viktiga byggstenar i arbetet."

"Bala Chalabi har liknande åsikter och förväntningar.
– Sverige har blivit ett mångfaldssamhälle. Jag tycker att det behövs invandrare i samhället som kan vara med och verka mer."


SKD

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: