tisdag, oktober 06, 2009

Brandmän rasar mot särbehandling av invandrare

"Ilskan pyr bland brandpersonal i Lund och Malmö. Orsaken är en förkortad utbildning som ger personer med invandrarbakgrund möjlighet att söka jobb som brandmän.

Kommunals ombud på Räddningstjänsten Syd i Lund, Jonas Härle, kallar utbildningen ”en gräddfil”.

– Vi är naturligtvis inte emot att personer med utomnordisk bakgrund blir brandmän. Det vi vänder oss emot är att de som ingått i den tio månader långa ESF-kursen, har möjlighet till samma jobb som de som gått den officiella tvååriga SMO-utbildningen, säger han.

För att skapa en större mångfald inom Räddningstjänsten Syd, där Lund och Malmö ingår, startade förra året en tio månader lång utbildning för personer med utomnordisk bakgrund. Utbildningen är ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) och sorterar under EU."

Sydsvenskan

/Fröken Sverige

Hjälp mig att kunna spendera mer tid med bloggen, genom att skänka ett bidrag till
Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: