torsdag, januari 24, 2008

Barnboken 'tre små grisar' stoppas, kränker muslimer

FOMI skriver:

Nya PK-inskränkningar av västerländsk kultur för muslimers skull. Den här gången gäller det sagoberättelsen "Tre små grisar". En ny version av den klassiska barnsagan har avvisats från en prisceremoni hos Becta, Storbritanniens statliga undervisningsdepartement. Skälet är att sagans tre huvudrollsinnehavare är små grisar, vilket prisutdelningens ansvariga menar är kulturrasistiskt och kränkande för muslimer. En av bokens medarbetare är föga imponerad över att få sin barnbok kallad rasistisk:

The book's creative director, Anne Curtis, said that the idea that including pigs in a story could be interpreted as racism was "like a slap in the face".


Dhimmi-juryns motiveringar: boken "går inte att rekommendera" till landets muslimska grupper. Vad värre är, landets byggarbetare kan bli kränkta eftersom de tre små grisarna ses bygga hus i boken:


They also warned that the story might "alienate parts of the workforce (building trade)". The judges criticised the stereotyping in the story of the unfortunate pigs: "Is it true that all builders are cowboys, builders get their work blown down, and builders are like pigs?"


Vad detta betyder i förlängningen är att den politiska korrektheten bidrar till ett grundläggande av samma fobiska förhållande till grisar som många troende muslimer ger uttryck för. Istället för att hjälpa troende muslimer bort från sin irrationella djurskräck riskerar den politiska korrektheten att på sikt skapa liknande djurfobier hos vanliga britter. Lite Wilde vore kanske på sin plats:

"it is absurd to have a hard and fast rule about what one should read and what one shouldn't. More than half of modern culture depends on what one shouldn't read."- "The Importance of Being Earnest"

Den politiska korrektheten är en tankehämmande kraft som leder mot unilateral kulturmasochism, inte ökad öppenhet

Läs mer och diskutera på FOMI.NU

Inga kommentarer: