måndag, januari 28, 2008

Vissa har visst inte skolplikt: 5.000 elever skolkar ofta

"5.000 svenska grundskoleelever skolkar regelbundet och är totalt borta i minst två månader. Det visar en ännu ej publicerad undersökning från Skolverket som Rapport tagit del av. Kartläggningen är den första i sitt slag."

"I två av tre kommuner finns det grundskoleelever som inte har gått till skolan på minst en månad.
Under de senaste åren har Skolverket fått in allt fler anmälningar om att barn i skolpliktig ålder inte kommer till skolan. Därför har man nu, för första gången någonsin, kartlagt långtidsskolket ute i kommunerna.
I rapporten Rätten till utbildning framkommer det att det i slutet av förra läsåret var 1.600 elever som skolkade helt från skolan i en månad eller mer. 5.000 elever ströskolkade återkommande under minst två månader, och 100 elever var borta under hela läsåret."

"500 elever blev hemskickade för undervisning i hemmet på grund av säkerhetsskäl."

SVT

Man får förmoda att det finns en del semesterfirande flyktingar bland dessa. För det går ju alltid att åka på semester till de länderna man flytt från. Också under väntan på asyl i Sverige.

Och de som inte kommer tillbaka alls är väl bortgifta eller placerade i koranskolor till viss del, får man förmoda?

""Hämta hem min fru, mina barn och de andra svenskarna som sitter fast i Gaza. Tryck på i stället för att vara feg".

Det säger enligt en artikel i Norrbottens-Kuriren palestiniern Sameh Abualkhair till Sveriges utrikesminister Carl Bildt. Detta sedan hans fru Wafa och parets fyra barn rest på semester i Gaza i juni. SEMESTER i Gaza? SEMESTER i det land som de har flytt från och sagt sig ha asyl- eller skyddsskäl gentemot?! Och så har de mage att kräva att - förutom att de beviljats uppehållstillstånd med allt vad det inebär i Sverige - kräva att Sveriges utrikesminister ska gripa in när de helt frivilligt rest till det land som de sagt sig absolut inte kunna återvända till när de sökte asyl!!!

Hustrun är inte ens svensk medborgare, på vilket sätt tror man då att Sverige ska kunna lägga sig i vart hon frivilligt har rest? Att barnen är svenska medborgare är - som alla med dubba medborgarskap eller som i detta fall urpsrunglig hemvist i Palestina - vet, ingen garanti för att andra länder ska respektera det."

Merit Wagers blogg

Asylsökande semestrar i hemlandet medan de väntar på uppehållstillstånd

Inga kommentarer: