fredag, januari 25, 2008

MALMÖ: Sd-motion gällande ”Det förnekade hatet”

Sten Andersson, sd, har lämnat in en motion gällande den stigande antisemitismen i Malmö:

"I rapporten ”Det förnekade hatet”, som tagits fram av Svenska kommittén mot antisemitism, vittnar lärare, från bland annat Malmö, om återkommande problem på skolor, där framförallt arabiska och muslimska elever vägrar delta i undervisning om judendomen och Förintelsen, framhåller Adolf Hitler som ett föredöme eller helt förnekar att Förintelsen av Europas judar har ägt rum.

Rapporten visar också att, beträffande de antisemitiska incidenter där man kunnat knyta förövaren till en viss grupp, så står den muslimska gruppen för en nästan dubbelt så stor andel som de höger- och vänsterextrema grupperna tillsammans.

Så gott som samtliga lärare som konfronterats med antisemitiska yttringar vittnar också om att det saknas kunskap kring frågan och att agerandet ifrån ledningen på de berörda skolorna lämnat mycket i övrigt att önska.Om det är korrekt att antisemitismen är mer utbredd bland muslimska invandrargrupper är det av yttersta vikt att just Malmö, som en stad med en mycket hög andel invånare ifrån dessa grupper, snarast möjligt uppmärksammar och erkänner problemet."

Bra gjort, Sten Andersson!

Inga kommentarer: