tisdag, januari 29, 2008

Nu får saudiska kvinnor köra bil

"Nu får kvinnor köra bil i Saudiarabien. Som sista land i världen avskaffar Saudiarabien den lag som förbjuder kvinnor att köra bil. Det kan dock dröja innan kvinnor kan ses bakom ratten i Saudiarabien."

"För att lugna en allt hätskare debatt ger landets ledare med sig och avskaffar förbudet mot kvinnliga bilförare. Det ålderdomliga förbudet härstammar från den saudiarabiska statens bildande 1932. Det annars teknologiskt välutvecklade Saudiarabien är det enda land i världen där kvinnor fram tills nu inte har haft rätt att köra bil. "

Läs mer i Expressen

Inga kommentarer: