fredag, januari 25, 2008

Vil gi innvandrere kurs for å hindre voldtekter

"Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i voldtektsanmeldelser. Voldtektsutvalget anbefaler Regjeringen å lage et opplæringsprogram om holdninger til nyankomne."

"Gjerningspersoner som ikke har norsk etnisk bakgrunn er kraftig overrepresentert blant de anmeldte voldtektsforbryterne i Oslo.

Gruppen utgjør om lag 65 prosent av alle anmeldte voldtektsforbrytelser i Oslo i 2004.
I sin utredning skriver voldtektsutvalget:

«Utvalget mener (...) at det bør rettes noen særlige tiltak mot personer som er nyankomne til Norge.»

Voldtektsutvalget anbefaler at Regjeringen utarbeider «et opplæringsprogram om holdninger, grensesetting og norsk kultur under temaet voldtekt og likestilling.» "

Läs mer Aftenposten

Och Dagbladet

"Utvalget foreslår at temaet seksuelle overgrep tas systematisk inn i undervisningen både i grunn- og videregående skole, samt at forebyggende tiltak for nyankomne innvandrere styrkes.- Vi anbefaler at det vurderes å inkludere nærliggende sakstyper ved opprettelse av den sentrale enheten. Det er ikke uvanlig at politiet står overfor flere andre lovbrudd når en kvinne anmelder voldtekt. Blant annet vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse, sier utvalgets leder, Rita Sletner."

Norska regjeringen

Inga kommentarer: